Facebook

Социалните медии се разработват и популяризират в медийното пространство през 2004 година. Направени са различни изследвания, които отчитат въздействието на социалните медии върху комуникациите за целите на бизнеса и как те насърчават иновативността, генерирането и споделянето на идеи между експерти, служители и анализатори. Някои наблюдатели на социалните медии твърдят, че без тяхна помощ съвременните компании са обречени на провал. В днешни дни, тези медии  са считани като приоритетни за развитието на бизнеса.

Социалните мрежи предлагат една изключително ефективна форма на реклама на бизнеса, която позволява на бизнеса да ангажира своите евентуални клиенти по един модерен, интерактивен и силно таргетиран начин.

Маркетингът в социалните мрежи е важен фактор в оптимизацията на уеб сайта на фирмата, защото търсачките използват все повече препоръките на потребителите на социални мрежи като Facebook, YouTube, LinkedIn, Pinterest, Instagram и Google+, за да популяризират сайта  си по-напред в страниците в резултати от търсенето. Когато една уеб страница е споделена или харесана от даден потребител в социалната мрежа, това се смята, че фирмата е спечелила „глас“ за качество на тази уеб страница. Необходима е и правилна поддръжка на Facebook страницата, но това са лесни и достъпни дейности и резултати.

Алгоритмите, които извеждат резултатите в Gоogle, вземат в предвид гласовете, за които споменахме, за тях това е показател, че сайтът е полезен, значим и интересен за потребителите. Освен това, е по-трудно да се осъществяват манипулации при харесванията и споделянията в социалните мрежи. Това, съчетано с по-персонализирано търсене на базата на местонахождение, интереси и други, значително ще увеличи значимостта на присъствието на социалните медии в оптимизирането.

Цялостната визия на страницата в социалната мрежа Facebook, напълно отговаря на целите и мисията на компанията, както и на социалната и отговорно към обществото – информация за фирмата, полезна информация за продуктите, както и снимков материал, които показва и които се предлагат.

В социалните мрежи има много рекламни публикации, които са с бутон „харесвам“ и връзка към уеб сайта на компанията.

По отношение на рекламата във Facebook например, управлението и включва:

  • Наблюдение на рекламната кампания;
  • Актуализация на цените и бюджет за деня;
  • Актуализация на рекламните послания;
  • Създаване на конкретни реклами за продуктите, подготвяне на дизайн за рекламата;
  • Разходи по рекламата;
  • Актуализация на целеви страници, ако има нужда;
  • Пълен отчет за изразходваните средства за рекламен бюджет.

Колкото е по-силно присъствието на бизнеса в социалните мрежи и по-ангажирана е аудиторията, толкова по-осъществими са маркетинговите цели. Ние от GB Marketing ще обсъдим с Вас целите на бизнеса Ви и ще изградим социална медийна маркетинг кампания, която да достигне до целевата аудитория.

СЪЗДАВАМЕ ИДЕИ, КОИТО ИЗГРАЖДАТ БРАНДОВЕ

Ние ще направим безплатен одит на Вашия сайт по основните харакеристики за СЕО оптимизация
заявка

© 2020 All rights reserved.